SanitairOntkalker 750ML

SanitairOntkalker 750ML
SanitairOntkalker 750ML

Ingedikt zuur reinigingsmiddel voor periodieke verwijdering van kalk- en urinesteen aanslag.

€ 5,29
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-1440
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
Inhoud:
Knijpflacon 750 ml
pH-waarde:
1
Kleur:
Rood
Geur:
Eucalyptus
Eigenschappen:
 • SanitairOntkalker is een ingedikt mild zuur reinigingsmiddel.
 • Verwijdert kalk, zeepresten en urinesteen aanslag van toiletpotten, wastafels, baden, douchewanden, tegels, kranen en douchekoppen.
 • Reinigt doeltreffend, verhoogt de hygiëne en geeft een langdurige frisse geur.
Gebruiksaanwijzing:
 • Voor toiletpotten en urinoirs: SanitairOntkalker onverdund aanbrengen onder de rand van de toiletpot en na ca. 10 minuten met toiletborstel of schuurspons de losgeweekte vervuiling verwijderen, daarna doortrekken.
 • Voor wastafels, kranen en douchewanden: Breng eenscheutje SanitairOntkalker aan op een vochtige sanitairspons en zet het te reinigen het oppervlak in, laat 5 minuten inwerken en spoel na met schoon water.  
 • Voor de algehele natte ruimte: 1 op 20 verdunnen in een emmer met lauw water, aanbrengen met sanitairspons en na ca. 5 minuten naspoelen met schoon water.
Let op:
 • Test bij gebruik van dit product altijd eerst de zuurbestendigheid van de ondergrond!
Waarschuwing:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: benzeensulfonzuur,4-C10-13-secalkylderivaten. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidspictogram:
Veiligheidsblad:
VIB SOP SanitairOntkalker
Voor het reinigen van:
 • Badkamer
Verwijdert:
 • Kalkaanslag (licht)
 • Kalkafzetting
 • Urinesteen aanslag
 • Zeepafzetting
Voor het ontkalken van:
 • Badkamer
 • Badkuipen
 • Douchebakken
 • Douchekabines
 • Douchekoppen
 • Douches
 • Douchewanden
 • Kleedlokalen
 • Kleedruimten
 • Kranen
 • RVS Spoelbakken / Wastafels
 • Sanitair
 • Sanitaire ruimten
 • Tegelvloeren
 • Tegelwanden
 • Toiletpotten/WC
 • Urinoirs
 • Wastafels
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.