Groene Aanslag Verwijderaar 1L

Groene Aanslag Verwijderaar 1L

 • Groene Aanslag Verwijderaar 1L
Groene Aanslag Verwijderaar 1L

Groene Aanslag Verwijderaar met toelatingsnummer 12240 N.

€ 9,06
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-3010
Productgroep:
Inhoud:
Flacon 1 liter
pH-waarde:
8
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Ongeparfumeerd
Wettelijk Gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
a. oppervlakken, welke in contact kunnen komen met bacteriën, eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
b. oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; echter met uitzondering van de toepassing in de gezondheidszorg;
c. middel ter bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan.

Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Gebruiksaanwijzing:

Ter bestrijding van groene aanslag:
Op muren, daken, tegelpaden, flagstones en grafzerken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d. Ter verwijdering en ter voorkoming van groene aanslag op diverse oppervlakken. Spuiten, gieten, borstelen of schrobben met een oplossing van 2,5% van dit middel (25 ml op 1 liter water).
Niet naspoelen. Niet op planten spuiten of gieten.

Attentie: Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die er resistent tegen zijn.

Opmerkingen: Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. Uitsluitend voor professioneel gebruik.

Werkzame stof: didecyldimethylammoniumchloride (100 G/L).

Waarschuwing:

Veroorzaakt brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:
Voor het reinigen van:
 • Bestrating
 • Bielzen
 • Daken
 • Damwanden
 • Flagstones
 • Gevels
 • Grafsteen / Grafstenen
 • Grafzerken
 • Markies / Markiezen
 • Muren
 • Opritten
 • Rolluiken
 • Schuttingen
 • Speeltoestellen
 • Tegelpaden
 • Tentzeilen
 • Terrastegels
 • Tuinmeubelen
 • Zonneschermen
 • Zwembadranden
Verwijdert:
 • Algen
 • Groene aanslag
 • Zwarte aanslag
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.