AmandelZuur 1L

AmandelZuur 1L
AmandelZuur 1L

Zeer sterk zuur reinigingsmiddel voor verwijdering van cementsluier, roest en zware kalk- en urinesteen aanslag.

€ 9,52
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-1450
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
Inhoud:
Flacon 1 liter
pH-waarde:
1
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Amandel
Eigenschappen:
 • AmandelZuur verwijdert zware kalk- en urinesteen aanslag, cementsluier en roest.
 • Geschikt voor het verwijderen van zware kalkaanslag in en op toiletpotten, urinoirs, tegels en douchewanden.
 • Geschikt voor het verwijderen van cementsluier op ingewassen tegelvloeren en het reinigen van vervuilde cementvoegen. 
 • Geschikt voor het verwijderen van roestaanslag op tegelvloeren, bestratingen en reclameborden.
 • Bevat: Zoutzuur.
Gebruiksaanwijzing:
 • Voor algemeen gebruik: Doseer 100 ml op 5 liter lauw water, aanbrengen met een spons, mop of dweil en laat enkele minuten inwerken. Daarna goed naspoelen met schoon water.
 • Voor het verwijderen van cementsluier of roest: Doseer (afhankelijk van de vervuiling) 250 tot 500 ml per 5 liter water en verdeel over de vloer met een borstel of schrobmachine. Trek of zuig de vloer droog en dweil na met schoon water.
 • Bij hardnekkige aanslag in toiletpotten: Onverdund gebruiken. Schenk 200 ml in de toiletpot en laat 10 tot 15 minuten inwerken. Met toiletborstel de losgeweekte vervuiling verwijderen. Daarna goed naspoelen met schoon water (doortrekken).
Let op:
 • AmandelZuur niet gebruiken op metalen en kalkhoudende steensoorten! 
 • AmandelZuur altijd eerst testen op de ondergrond!
Waarschuwing:

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm. Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: zoutzuur, vetalcohol ethoxylaat, C9-11. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidspictogram:
Veiligheidsblad:
VIB SOP AmandelZuur
Voor het reinigen van:
 • Doelpalen
 • Douches
 • Douchewanden
 • Kleedlokalen
 • Kleedruimten
 • Reclameborden
 • Sanitair
 • Sanitaire ruimten
 • Sauna's
 • Tegelvloeren (geglazuurd)
 • Tegelwanden
 • Voegen
Verwijdert:
 • Cementsluier
 • Kalkaanslag (zware)
 • Roest
 • Roestafzetting
 • Urinesteen aanslag
 • Zware vervuiling
Voor het ontkalken van:
 • Badkuipen
 • Douchebakken
 • Douchekabines
 • Douchekoppen
 • Douches
 • Douchewanden
 • Kleedlokalen
 • Kleedruimten
 • Kranen
 • Sanitair
 • Sanitaire ruimten
 • Tegelvloeren
 • Tegelwanden
 • Toiletpotten/WC
 • Urinoirs
 • Wastafels
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.