Oven & Grill Reiniger 5L

Oven & Grill Reiniger 5L
Oven & Grill Reiniger 5L

Kant & klare alkalische schuimreiniger voor het grondig reinigen van de oven, grill en bakplaat.

€ 34,98
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-1632
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
HACCP codering:
Inhoud:
Can 5 liter
pH-waarde:
13,5
Kleur:
Bruin
Geur:
Ongeparfumeerd
Eigenschappen:
 • Oven & Grill Reiniger verwijdert moeiteloos ingebrande vetten en aangekoekte suikers.
 • Te gebruiken in ovens, grillapparatuur, (Adieu) bakplaten, kookplaten en barbecues.
 • Door de schuimende werking van Oven & Grill Reiniger beperkt het de dampvorming, hierdoor is het product veiliger voor de ademhaling.
Gebruiksaanwijzing:
 • Zorg dat de oppervlaktetemperatuur lager is dan 70°C (40°C is optimaal).
 • Oven & Grill Reiniger onverdund aanbrengen en circa 5 tot 10 minuten in laten werken (niet in laten drogen).
 • Verwijder los vuil met een krasvrije schuurspons, spatel of borstel.
 • Vervolgens naspoelen met schoon warm water en aan de lucht laten drogen.
 • Oven & Grill Reiniger kan worden gebruikt op RVS, (giet)ijzer, steen en kunststof.
Let op:

Oven & Grill Reiniger niet gebruiken op aluminium en geverfde oppervlakken.

Waarschuwing:

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm. Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: kaliumhydroxide, D-Glucopyranose, oligomers, decyl, octyl glycosides. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:
Voor het reinigen van:
 • Bakplaat / Bakplaten
 • Barbecues
 • Glazen kookplaat
 • Keramische kookplaat
 • Oven & Grill
Verwijdert:
 • Aangekoekte vetten
 • Eiwitten
 • Ingebrande suikers
 • Ingebrande vetten
 • Zetmeel
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.