Sanodes Reinigings- en Desinfectiemiddel 5L

Sanodes Reinigings- en Desinfectiemiddel 5L
Sanodes Reinigings- en Desinfectiemiddel 5L

Gecombineerd reinigings- en desinfectiemiddel voor oppervlakken, apparatuur, wanden, meubilair, vloeren, keuken en sanitair.

€ 33,96
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-2822
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
Inhoud:
Can 5 liter
pH-waarde:
12,5
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Ongeparfumeerd
Wettelijk Gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op:
1. Oppervlakken welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.
2. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

Gebruiksaanwijzing:

Algemeen gebruik:
Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen.

Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in een gang worden behandeld.

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken, dat de oppervlakken  gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Minimale inwerktijd 5 minuten.

Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water te worden nagespoeld.

Toepassingsgebieden en doseringen:
1. Oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water).
2. Vloeren, wanden, meubilair e.d. Gebruiksconcentratie: 1% (10 ml per liter water)

Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen.

 

Toepassing

Gebruiks-verdunning

Minimale inwerktijd

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van tbc-afdelingen.

1 : 100

5 minuten

Issolettes.

1 : 100

5 minuten

Oppervlakken en apparatuur in keukens.

1 : 100

5 minuten

Toiletten en overig sanitair.

1 : 100

5 minuten

Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten): uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.

1 : 100

5 minuten

 

N.B.:

-      Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

-      Gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent tegen zijn.

Verneveling van het middel is niet toegestaan.

 

Waarschuwing:

Veroorzaakt ernstige brandwonden. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:
Veiligheidsblad:
VIB SOP Sanodes
Voor het reinigen van:
 • Aankleedkussens
 • Afvalbakken
 • Babyverschoontafels
 • Instrumenten
 • Isolettes
 • Keukenapparatuur
 • Keukens
 • Meubilair
 • Oppervlakken
 • RVS wanden
 • RVS werkbladen
 • Sanitaire ruimten
 • Sauna's
 • Speelgoed
 • Speeltoestellen
 • Vloeren
 • Wanden
Verwijdert:
 • Bacteriën
 • Dagelijkse vervuiling
 • Lichte vervuiling
Voor het desinfecteren van:
 • Aankleedkussens
 • Afvalbakken
 • Babyverschoontafels
 • Deurklinken
 • Deurknoppen
 • Instrumenten
 • Isolettes
 • Keukenapparatuur
 • Keukens
 • Meubilair
 • Oppervlakken
 • RVS wanden
 • RVS werbladen
 • Sanitair
 • Sanitaire ruimten
 • Sauna's
 • Speelgoed
 • Speeltoestellen
 • Stoelen
 • Tegelwanden
 • Toiletbrillen
 • Toiletten
 • Vloeren
 • Wanden
 • Werkbladen & tafels
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.