VelgenReiniger Pro 10L

VelgenReiniger Pro 10L
VelgenReiniger Pro 10L

Krachtige zure snelreiniger voor het verwijderen van remstof en vervuiling van aluminium velgen.

€ 44,10
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-2464
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
Inhoud:
Can 10 liter
pH-waarde:
1
Kleur:
Roze
Geur:
Ongeparfumeerd
Eigenschappen:
 • VelgenReiniger Pro is een krachtige zure snelreiniger voor het verwijderen van remstoffen en zware vervuiling van aluminium velgen.
 • VelgenReiniger Pro kan worden toegepast op elke behandelde velg.
 • Geschikt voor velgen van personenauto’s, bussen, vrachtwagens en tractoren.
 • Bevat: synthetische emulgatoren en krachtige zuren (organisch en anorganisch).
Gebruiksaanwijzing:
 • Bij lichte tot matige vervuiling: Doseer afhankelijk van de vervuiling 1 liter product op 10 tot 20 liter water. Spray de aluminium velg in en laat ± 2 minuten inwerken (niet laten indrogen), reinig het oppervlak met een middelharde velgenborstel. Daarna onder hoge druk afspuiten of naspoelen met schoon water.
 • Bij zware vervuiling: Doseer afhankelijk van de vervuiling 1 liter product op 3 tot 5 liter water. Spray de aluminium velg in en laat ± 1 minuut inwerken (niet laten indrogen), reinig het oppervlak met een middelharde velgenborstel. Daarna onder hoge druk afspuiten of naspoelen met schoon water.
Let op:
 • Test altijd eerst de bestendigheid van de ondergrond.
 • Kan zuurgevoelige materialen zoals metalen, glas, verf en voegen aantasten.
Waarschuwing:

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm. Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: ammoniumhydrogeendifluoride. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:
Veiligheidsblad:
VIB SOP VelgenReiniger
Voor het reinigen van:
 • Velgen
Verwijdert:
 • Remstof
 • Zware vervuiling
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.