Vaatwas Eco 5L (chloorvrij)

Vaatwas Eco 5L
Vaatwas Eco 5L (chloorvrij)

Hooggeconcentreerd chloorvrij vaatwasmiddel voor gebruik in professionele glazenspoelmachines.

€ 25,48
excl. BTW
Te koop via één van onze verkooppunten.
Artikelnummer:
SOP-1820
Productgroep:
Gebruikerspictogram:
Inhoud:
Can 5 liter
pH-waarde:
13,5
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Ongeparfumeerd
Eigenschappen:
 • Vaatwas Eco is een hooggeconcentreerd, alkalisch, chloorvrij vaatwasmiddel voor gebruik in professionele glazenspoelmachines.
 • Vaatwas Eco is gecertificeerd met het Europees Ecolabel en voldoet aan de criteria van o.a. Green Key.
 • Zeer geschikt voor het verwijderen van vervuiling zoals; drankresten, suikers, vetten en sporen van lippenstift.
 • Vaatwas Eco bevat duurzame kalkbinders en metaalbeschermende ingrediënten.
 • Zuinig in het gebruik.
 • Toepasbaar in alle waterhardheden.
Gebruiksaanwijzing:
 • Vaatwas Eco kan gedoseerd worden d.m.v. een geïntegreerde of externe doseerpomp.
 • Voor een stralend was- en droogresultaat dient Vaatwas Eco gecombineerd te worden met het product Sop Spoelglans Pro.
Dosering:
 • Bij zacht water: Doseerinstelling 2 ml per liter waswater (0,2%).
 • Bij middel hard water: Doseerinstelling 2,5 ml per liter waswater (0,25%).
 • Bij hard water: Doseerinstelling 3 ml per liter waswater (0,3%).
Waarschuwing:

Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag beschermende handschoenen: > 8 uur (doorbraaktijd): Nitrilrubber > 0.35mm dikte. Draag oog- of gelaatsbescherming: Aanbevolen: chemische veiligheidsbril en/of gelaatsscherm. Draag beschermende kleding: Aanbevolen: chemisch resistent beschermpak. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en er voor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. NA INSLIKKEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Spoel de huid af met water of neem een douche. Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Raadpleeg onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts. Achter slot bewaren. Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. Bevat: kaliumhydroxide, kiezelzuur, natriumzout. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Voor informatie over opslag, transport en veiligheid verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Labels:
Veiligheidspictogram:
UN-Nummer:
Veiligheidsblad:
VIB SOP Vaatwas Eco
Voor het reinigen van:
 • Bestek
 • Bierglazen
 • Glaswerk
 • Potten & Pannen
 • Serviesgoed
 • Wijnglazen
Verwijdert:
 • Aangekoekte vetten
 • Eiwitten
 • Etensresten
 • Koffieaanslag
 • Theeaanslag
 • Vetten
 • Zetmeel
Toepassing:
 • Voor het gebruik in glazenspoelmachines
 • Voor het gebruik in professionele vaatwasmachines
Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.